Wednesday, July 30, 2014

892. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Đêm trên Đồi Phương BốiTrần Vạn Giã
Đêm trên Đồi Phương BốiNơi này ngày xưa là Phương Bối am của thiền sư Nhất Hạnh,
đây là cái hồ nước thuở hai thầy Nhất hạnh và Thanh Từ cùng
ẩn cư tu tập. Sau này, lão nhà thơ Nguyễn Đức Sơn về "tiếp quản"
và cất trên hồ nước ấy một cái chòi. Bây giờ là "nhà khách" của Sơn Núi.
Khách đến chơi ngủ lại đêm sẽ ngáy o o thoải mái
trong cái "chòi không" rất... "không" này!
(Ảnh và chú thích của Thu Nguyệt)
Tặng anh Nguyễn Đức Sơn


Cũng là mây trắng đồi thông
Cũng là gió thoảng hư không một đời
Và thơ. Từ thuở rong chơi
Từ trong thiên cổ vẳng lời tiền nhân
Đi trên mặt đất bao lần
Trở về ngồi khóc bước chân lạc loài
Đêm nay gió hú sau đồi
Trong sương là bóng lẻ loi con người


TRẦN VẠN GIÃ