Sunday, June 29, 2014

838. Thơ CAO THOẠI CHÂU Sáng sớm đọc Việt Nam Sử LượcẢnh internet
Tôi đang sống trên đất nước mình
Không phải Paris- Luân Đôn- Hoa Thịnh Đốn
Đêm ngủ không ngon ngày không ảo tưởng
Khi cầm tờ lịch vừa bóc lúc tinh mơ

Xác thân tôi dấu vết tuổi già
Trừ trái tim, lác đác soi gương đã thấy
Một thế hệ dường như mang tội
Xấu hổ với từng viên sỏi ngọn cây

Đường tôi đi không đủ chiều dài
Ra phố lang thang quay về khi chiều xuống
Cái lưới áo cơm dăm lần hò hẹn
Vòng kim cô quấn ở trên đầu

Kẻ sĩ nhiều tản mác nơi đâu
Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách
Tản mác đâu những lời nói thật
Từng bao lần nghe của cha ông

Và tôi yêu đất nước của mình
Không phải nước đi vay đi mượn
Lòng quặn lên khi đèn bật sáng
Đèn phòng không phải ngọn hải đăng

Quán cà phê không phải điện Diên Hồng
Ai đến quán luận bàn lịch sử !
Tiếng đồng thanh rực lên như lửa
Sáng một góc trời không lẽ chỉ trong mơ?

Cao Thoại Châu
29-6-2014

------------
(*) Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược

Nguồn: Blog Cao Thoại Châu