Saturday, June 14, 2014

811. Thơ ĐINH CƯỜNG Và thêm buổi chiều coi đá banh nữaPhoto by PCH - June 2014
Ý thắng Anh và Côte d' Ivoire thắng Nhật
vẫn chiều mưa trên sân cỏ. chiều bỏ đi bộ
qua Starbucks.gõ mấy chữ cho cánh rừng
và con đường mòn. hẹn mai sớm dậy đi

người bạn bên cánh rừng Scibilia giờ này
cũng chưa thấy bài nào đưa lên blog
đồng cỏ xanh.mây tan vào bầu trời đêm
khuya. thôi đi ngủ. mai chủ nhật có trận hay 

lâu mới có lại một mùa World Cup
thì cứ nhìn theo trái banh lăn mà vui …


Virginia, June 14, 2014
Đinh Cường