Sunday, May 25, 2014

777. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Khói chiều

Ảnh minh họa: Cánh diều – Nguồn: internet

Tôi đi theo ngn gió chiu
Th hn theo nhng cánh diu bay bay
Đã tng lc bước cơn say
Bc màu tóc bi đng cay cuc đi

Chiu nay khói chm vai gy
Thi gian ơi đã vơi đy xót xa
Thì ra trong cõi người ta
Ví như ngn khói bay qua cuc đi

Dù sao khói đã không li
Còn tôi thì đã chơi vơi vì tình
Khói bay qua núi Thp Thình
Tiếng đò ai gi git mình chiu hôm .