Friday, May 23, 2014

774. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Em về Châu Đốc
Em v c x chi lâu
Đến mùa nước ni qua cu được không?
Phương nam mây trng phiêu bng
Nh ơi ngn khói trên đng chiu xa
Bng bnh sông nước bao la
Gia hoàng hôn gió bay qua cuc đi
Áo cơm tng đã mt thi
Ba chìm by ni trong đi hai ta
Em chân quê áo bà ba
Tình ơi Châu Đc tht thà như xưa

Min trung tháng tám mùa mưa
Câu thơ cháy bng sao chưa tr v
Em đi bếp lnh. Ngoài đê
Na khuya cuc gi tái tê tiếng bun.TRẦN VẠN GIÃ