Thursday, May 22, 2014

771. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Khúc trợ hứng kẻ ôm đàn

Ảnh minh họa – Nguồn: internet
lâu rồi không tới sân ga
luẩn quẩn sân gà nhớ trước quên sau
bước đi đâu hở nhiệm mầu
xin người ở lại với râu tóc còn

rùngrùng                xe.  ngựa.  thất tung
cửa ra.  đường.  chặn.  mịt mùng hướng trôi
nước khoèo chân một ngọn đồi
và mênh mang giữa thu hồi biển dâu

gió len kẽ.  ngứa.  mặt đời
nằm trây phía bạn mỏi cươi buồn rầu
leng keng nhạc xuyến lên lầu
rồi đi đi miết hèn lâu không về

mơ về đụng tới hàng ba
hàng xanh chịu trận hàng bè chịu đau
chiều hôm nắng quái rầu rầu
chiều hôm bóng xế qua cầu bóng rơi

về nơi cạn cợt rong bèo
chợt đời váng nổi tỳ kheo một miền
dây đàn hát.  ngậm.  khúc thiêng
nghe òa vỡ giữa tương truyền phúc âm


hoàng xuân sơn
19 mai 2014


Đường làng trong xóm tôi – Photo by PCH – Scibilia, May 22, 2014