Sunday, May 18, 2014

764. Thơ Đinh Cường Và chân dung Doãn Quốc Sỹ


ĐINH CƯỜNG
Và chân dung Doãn Quốc Sỹ

- Doãn Quốc Sỹ
  phóng bút đinhcuờngTự nhiên nằm nhớ mình có vẽ
mấy nét phóng bút chân dung
anh Doãn Quốc Sỹ trong nhóm
Sáng Tạo. đã cao tuổi lắm. còn
đang sống ở  Cali với các con
rất mừng anh khỏe. minh mẫn

tìm không thấy lưu trong computer
mà thấy in ở bìa sau tập truyện dài
Mình Lại Soi Mình. trang đầu có
phác họa của Võ Đình. người bạn
thân anh vẽ. với hai câu ghi đầu sách
Gương trong mình lại soi mình
Thấy tình thăm thẳm thấy hình phù du  

mấy lần về Cali gặp thăm. thấy anh
luôn an nhiên tự tại như  một thiền sư
còn nhớ tập sách mỏng Vào Thiền
giai thoại và tùy bút của anh. in bởi
nhà xuất bản Sáng Tạo do anh trông coi 

anh một mình một chợ lo cho nhà
xuất bản ấy. như Trần Hoài Thư
bây chừ một mình một chợ như vui chơi
mà hữu ích. nhà xuất bản Thư Ấn Quán

lạ. vẽ mệt vào nằm nghỉ trên sofa quen
nhớ là gởi mấy chân dung các tác giả
thường viết Sáng Tạo cho chị Nguyệt Mai
còn thiếu nhân vật chính. Doãn Quốc Sỹ [1]

tôi luôn nhớ đến anh chị và gia đình
đầy tình nghĩa, đầy tiếng hát tiếng đàn...


Virginia, May 18, 2014
Đinh Cường

[1] Doãn Quốc Sỹ sinh ngày 3 tháng 2 năm 1923 tại HàNội. Hiện sống tại California. 
- Doãn Quốc Sỹ, Võ Đình vẽ 


- Bìa tập Vào Thiền

 
- Chữ ghi tặng của Doãn Quốc Sỹ


- Bià tập Mình Lại Soi Mình