Wednesday, May 14, 2014

758. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều mưa bụi lại nhớ núi nhớ non


ĐINH CƯỜNG
Chiều mưa bụi lại nhớ núi nhớ non


chiều mưa bụi bay
tiếng còi tàu hụ
rừng che kín lá
tiếng quạ kêu khàn

nhớ núi nhớ non
trên Dran ngày nọ
con vượn rằn đó
đôi mắt buồn xo

đôi mắt xám tro
Jeanne Hébuterne [1]
ôi cuộc tình này
sao mà thảm thiết

chiều tà chiều tà
trên Đại Lào đó
cánh cửa khép chưa
chòi Sơn Núi ở

thang lên gác gỗ
chén dĩa úp đầy
ngọn đèn rất mờ
những trang báo cũ

người thi sĩ ấy
sống chết núi non
trở về xóm sau
mưa rây. nhớ bạn

Virginia, May 14, 2014
Đinh Cường

[1] Jeanne Hébuterne
đã nhảy lầu chết theo chồng
ngay hôm sau ngày Modigliani chết
Hiện nay trên bia mộ chung ở nghĩa trang
Père La Chaise ở Paris còn ghi :
- Cặp tình nhân này đã chung thuỷ
  với nhau cả trong cõi chết 


Bửu Ý – Sơn Núi với tập sách Phạm Cao Hoàng – Đinh Cường
Đại Lào – B’lao 11-2013

Trước chòi Sơn Núi ở
Đại Lào - 2009