Saturday, April 19, 2014

707. TRẦN VẠN GIÃ Thơ và chút kỷ niệm trong ba lô hành quân thời chiến tranhTRN VN GIÃ
Thơ và chút k nim
trong ba lô hành quân thi chiến tranh

Trần Vạn Giã – March 2014


Đã nhiu năm qua, đến bây gi tôi vn nh  mt chiu mưa tháng tư   mt trn tây nam Huế tôi đã gp ông Thượng sĩ già người Huế rt yêu thơ. Lúc đó ông đang gi chúc v trung đi trưởng mt trung đi thuc sư đoàn 1 b binh, Ông than th vi tôi, “Chiến tranh chi mà dai dng. Nhiu sĩ quan tr măng ra trường mi đng vài trn  đã t thương. Tôi thay thế làm trung đi trưởng đt này là đt th sáu”.

Như vy có nghĩa sáu chun úy tr đã t trn trong vòng chưa đy 2 năm. Tôi đến trung đi này đúng vào thi đim ác lit nht ca cuc chiến tranh Vit Nam. Trong bom đ ông Thượng sĩ già đã đc cho tôi nghe bài thơ Quê Hương ca Tế Hanh viết năm 1939 mà ông đã thuc lòng khi còn là cu hc trò tiu hc.


QUÊ HƯƠNG
Tế Hanh

Làng tôi  vn làm ngh chài lưới 
N
ước bao vây cách bin na ngày sông 
Khi tr
i trong, gió nh, sm mai hng 
Dân trai tráng b
ơi thuyn đi đánh cá 

Chi
ếc thuyn nh hăng như con tun mã 
Phăng mái chèo m
nh m vượt trường giang 
Cánh bu
m trương, to như mnh hn làng 
R
ướn thân trng bao la thâu góp gió... 

Ngày hôm sau, 
n ào trên bến đ 
Kh
p dân làng tp np đón ghe v 
Nh
 ơn tri, bin lng cá đy ghe 
Nh
ng con cá tươi ngon thân bc trng 

Dân chài l
ưới làn da ngăm rám nng 
C
 thân hình nng th v xa xăm 
Chi
ếc thuyn im bến mi tr v nm 
Nghe ch
t mui thm dn trong th v 

Nay xa cách lòng tôi luôn t
ưởng nh 
Màu n
ước xanh, cá bc, chiếc bum vôi 
Thoáng con thuy
n r sóng chy ra khơi 
Tôi th
y nh cái mùi nng mn quá!


Thì ra thơ vn sng, vn v v trái tim nhng người lính đang n mình ch chết trên trn mc.

Gia cái sng và ni chết, bên cnh nhng hng súng đen ngòm rình rp bn nhau, trong chiếc ba lô tôi mang trên lưng nhng ln đi hành quân, ngoài nhng th cn thiế chiến trường, tôi còn có 2 tp thơ: Đi Như Mt Khúc Nhc Bun ca Phm Cao Hoàng, Chiến Tranh Vit Nam Và Tôi ca Nguyn Bc Sơn và bn tho tp thơ Bun Như Vit Nam ca tôi. Nhưng ri trong mt trn đánh ác liệt 2 ngày đêm đ tái chiến mt ngn đi, tôi may mn tr v nguyên vn nhưng chiếc ba lô vi my tp thơ ca bn tôi thì tht lc ngoài chiến trường. Riêng bn tho tp thơ ca tôi sau này tôi có li được nh mt người bn còn lưu gi mt bn bn copy ca tp thơ này, nhưng hai tp thơ ca Nguyn Bc Sơn và Phm Cao Hoàng thì không tìm li được. Sau chiến tranh, tôi đi kinh tế mi, hoàn toàn mt liên l vi hai người by. Mt ln,  nhà ha sĩ Thanh H  Nha Trang, tôi hi anh còn gi tp thơ ca Phm Cao Hoàng không. Anh nói không. Đng dưới bóng cây bàng trước cng nh ha sĩ Thanh H mà lòng bun rười rượi.  căn nhà này, mt thi bn bè tôi đã ghé li, trong đó có Phm Cao Hoàng. Nay tan tác, không biết bn tôi gi  phương nào. Tr v kinh tế mi Đt Sét vi rung vườn nhc nhn, tôi nói vi Nhi - v tôi: đúng là đi như mt khúc nhc bun.Nhi đùa, “ Đi như khúc nhc vui, Vui lên đ lo cho con”.

Tp thơ Đi Như Một Khúc Nhc Bun tôi đã tng yêu thích b mt trong chiến tranh nhưng tôi vn gi được bn tho đánh máy bài thơ Hành Phương Đông, mt trong nhng bài thơ ca tp thơ này. Bn tho đánh máy này do Phm Cao Hoàng tng tôi khi tôi ghé Tuy Hòa năm 1971 – lúc đó tp thơ này chưa được xut bn. Tôi gi gìn bn tho bài thơ rt cn thn vì nó là k vt ca bn tôi. Bn tho bài thơ đã cùng tôi ba chìm by ni, xung bin lên rng, tt c 16 ln di chuyn ch ,  tri qua hơn 40 năm bây gi giy vàng ,ch phai m, mi khi nhìn li lòng không khi ngm ngùi. Gn đây tôi rt mng khi ni li liên lc vi Phm Cao Hoàng và Hoàng cho biết phn ln nhng bài thơ trong tp thơ tht lc đã được in li trong tp Mây Khói Quê Nhà do Thư n Quán xut bn. Mng cho bn tôi, mng cho nhng bài thơ vn còn sng dù chiếtranh thì vô cùng tàn ác.

Trn Vn Giã
Tháng 4.2014

Đọc thêm:
HÀNH PHƯƠNG ĐÔNG
Thơ Phạm Cao Hoàng