Tuesday, April 29, 2014

728. Thơ HUY TƯỞNG Không đề

Ảnh minh họa – Nguồn: internet
1.

Lên chùa, gặp được sư thầy
học kinh hỏi kệ những ngày tương chao
Thầy ngồi im lắng, và trao
chiếc giày cỏ bạc phếch màu, rồi đi...

2.

Cúi xin bái biệt sư thầy
Vai con quang gánh đã đầy hư không
Về với rơm rạ ruộng đồng
Tâm như sáo rỗng, mộ lòng trống trơn !

Huy Tưởng
April, 2014- Kiết già 1
sơn dầu trên giấy 
dinhcuong


- Kiết già 3
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in 
dinhcuong