Monday, March 17, 2014

648. Thơ ĐINH CƯỜNG Mới nhận ảnh tức thì, cám ơn Nguyễn Quốc TháiPhoto by PCH – VA, March 17, 2014
Bên này là tối thứ hai
Cà phê 27 sáng thứ ba các bạn ngồi
Thái đi đâu. cà vạt xanh tươi
Ngụy Ngữ thì vẫn lêu nghêu dáng ngồi

Trần Xuân Kiêm mắt kiếng đâu rồi
Lữ Quỳnh vui. tóc lòa xòa. áo pull
bạn đi tôi mất gọi phone
tháng ba mà tuyết vẫn còn. chán chưa

nhìn các bạn thấy tôi thừa
lui cui dưới góc hầm mơ nỗi gì…

Virginia, Mar. 17, 2014 
Đinh Cường

Từ trái: Nguyễn Quốc Thái   Lữ Quỳnh   Ngụy Ngữ   Trần Xuân Kiêm