Thursday, March 13, 2014

636. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Bóng hoàng hôn
Sunset - Nguồn: internetDù biết bóng hoàng hôn đang đến
Cây trầm tư đứng trên đất một thời
Ngoảnh mặt lại xót thời gian  cũ
Đã loanh quanh thăm thẳm đời người
Trong túi sót vài câu thơ lãng đãng
Những câu thơ buồn như cuộc đời tôi

Vẫn cô độc cuối miền hư ảo
Ai cùng tôi thắp ánh lửa cuối cùng
Những xác lá bến hoàng hôn trôi nổi
Khát vô cùng
Tay hứng giọt sương khô.

Trần Vạn Giã

6 3 6