Tuesday, March 11, 2014

631. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Một hôm
Ảnh: internet1.
Một hôm trở lại với sông
Thấy con cá chết dưới dòng Mịch La
Thấy trên sóng nổi lời ca
Từ trong thiên cổ trôi qua bóng chiều

2.
Một hôm khói núi bay ra
Thấy con chim nhạn đã sa trên đồi
Thấy buồn phủ kín quanh tôi
Làm sao tránh cuộc luân hồi hởi ta

3.
Một hôm tình đã tan ra
Là khi trái đất càng già nua thêm
Phận tôi. Tôi đã đi tìm
Bờ khô sông cạn chết mềm thời gian

4.
Một hôm thấy núi rùng mình
Thấy mây trắng nõn như tình đêm qua
Thấy từng lớp lớp sát na
Ẩn trong những lá thông già hoàng hôn


Trần Vạn Giã6 3 1