Friday, March 7, 2014

624. Thơ ĐINH CƯỜNG Gởi bạn về thăm nhà ở Hồ MưngĐèo Hải Vân - Ảnh: internetgởi hương hồn anh Đỗ Tấn


Người về thăm lại Hồ Mưng [1]
có còn không vạt bèo xanh trước hồ

tết hôm xưa lánh giặc qua
mấy gia đình ở căn nhà bỏ không

mưa ngoài hồ mưa mùa đông
lạnh ơi mưa Huế cuối năm kéo dài 

nhìn mặt  hồ bèo xanh rêu
khóm tre lả ngọn xóm buồn vắng tanh

kỷ niệm xưa. hỏi lại xem
té ra nhà của Kim Nhung vợ Quỳnh …


Virginia, March 7, 2014
Đinh Cường

[1] Hồ cây Mưng trong Thành Nội - Huế
- Căn nhà Hồ Mưng
phóng bút trong trí nhớ
dinhcuong  Mar -7 - 2014


- Người ngồi trong nghịch cảnh 
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
dinhcuong