Thursday, March 6, 2014

621. Giới thiệu sách báo mới của tạp chí Thư Quán Bản Thảo và nhà xuất bản Thư Ấn QuánGIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI

Tạp chí văn học nghệ thuật

THƯ QUÁN BẢN THẢO
Số 59 – Tháng 3, 2014

Chủ đề:

TƯỞNG NIỆM PHÙNG THĂNG


Số báo đặc biệt (280 trang) về Phùng Thăng -  một dịch giả tài hoa bạc mệnh của  miền nam trước 1975 với nhiều bài vở giá trị và sáng tác mới của những người viết từ nhiều nơi trên thế giới.

Sống và viết:
Trần Hoài Thư   Thái Kim Lan   Phạm Văn Nhàn   Phay Văn   Thinh Văn   Đào Anh Dũng   Đoàn Xuân Thu   Nguyễn Minh Nữu   Nguyễn Tấn On  Nguyễn Dương Quang

Phần chủ đề tưởng niệm Phùng Thăng:
Trần Hoài Thư   Đinh Cường   Trần Văn Nam   Nguyễn Vy Khanh   Diệu Hoa   Khuất Đẩu   Nguyễn Lệ Uyên   Cung Tích Biền   Trần Xuân Kiêm   Huy Tưởng   Nguyễn Đức Sơn   Lê Hồng Thuyên   Trần Thị Nguyệt Mai

Di sản văn chương miền nam:
Một số bài viết và dịch thuật của Phùng Thăng, Phùng Khánh, Tuệ Không, Chơn Hạnh

Sáng tác mới:
Đặng Kim Côn   Đào Anh Dũng   Nguyễn Âu Hồng   Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh   Mai Quang  Phạm Văn Nhàn   Huy Tưởng   Đinh Thắng   Tuyết Linh   Nguyễn Hàn Chung   Đạm Thạch   Nguyễn Lệ Uyên    Lê Sa  

Tác giả tác phẩm:
Nguyễn Lệ Uyên viết về thơ Lữ Quỳnh

Sinh hoạt văn học nghệ thuật:
Phạm Cao Hoàng ghi lại buổi gặp gỡ và tặng quà đặc biệt của nhà xuất bản Thư Ấn Quán – Tập thơ CÀO LÁ NGOÀI SÂN ĐÊM của ĐinhCường.


Liên lạc:

Trần Hoài Thư
hoặc:

719 Coolidge Street
Plainfield, NJ 07062
USA


NHỮNG RUỒI
Kịch của Jean Paul Sartre
Phùng Thăng dịch từ nguyên tác tiếng Pháp Les Mouches
Nhà xuất bản Thanh Hiên – Sài Gòn, 1967


 
Thư Ấn Quán in lại để tặng thân hữu nhân dịp thực hiện số báo tưởng niệm Phùng Thăng – Tháng 3. 2014


Liên lạc:

Trần Hoài Thư

hoặc:
719 Coolidge Street
Plainfield, NJ 07062
USA