Tuesday, March 4, 2014

616. Thơ ĐINH CƯỜNG Mấy câu cuối ngàyTuyết ở rừng Scibilia Photo by PCH  February 2014tặng cánh rừng Scibilia


Và trăng đêm tuyết sao mà lạ
ánh lên mù mịt giữa tầng không
ra đứng ngóng trời nghe buốt giá
rừng im cơn gió cũng tang bồng.

Virginia. Mar. 3, 2014
Đinh Cường

 
-Thiếu nữ, trăng và hoa thạch thảo 
Sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường 


Rừng Scibilia - Photo by PCH  - March 3,  2014