Thursday, February 27, 2014

Giới thiệu sách mới của Nguyễn Tường Giang, Luân Hoán và Lữ QuỳnhKHÓI HỒ BAY
Tuyển tập thơ và văn Nguyễn Tường Giang
Sách dày 390 trang - Nxb Thạch Ngữ


 
THƠ THƠM TỪ GỐC RỄ TÌNH
Thơ Luân Hoán
Sách dày 360 trang – Nxb Nhân Ảnh


 
ĐỌC NHỊP THỞ LUÂN HOÁN
Tuyển tập các bài viết của 47 người viết
viết về Luân Hoán
Sách dày 390 trang – Nxb Nhân Ảnh


 
THÀNH PHỐ MÙA ĐÔNG
Tuyển tập 13 ca khúc phổ nhạc từ thơ Lữ Quỳnh
của các nhạc sĩ: Vĩnh Điện, Quốc Bảo, Ưng Lan,
Kiên Thanh, Vũ Hoàng

Sách dày 65 trang - Nxb Ý Thức