Monday, February 24, 2014

601. Thơ TRẦN VẠN GIÃ Một thoáng forsythiaẢnh: Forsythia  (Nguồn: internet)Khi xem bức tranh  
Thiếu nữ và hoa Forsythia
của hoa sĩ Đinh Cường

Thoáng nàng cũng đủ tuyệt vời
Sắc màu ẩn hiện những lời cố nhân

Đường xưa rêu phủ dấu chân
Tình đi bỏ lại trăm lần khổ đau

Forsythia ơi em dãi dầu
Còn tôi đứng lại bên cầu tương tư

Bây giờ trời đã lạnh rồi
Ai quàng khăn rét cho người qua sông

Trở về ngồi đốt rạ đồng
Bay trong nổi nhớ mênh mông cuối trời.

TRẦN VẠN GIÃ

February 24, 2014


- Thiếu nữ và hoa forsythia
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in 
đinhcường


  6 0 1