Sunday, February 16, 2014

578. Thơ ĐINH CƯỜNG Chủ Nhật đi chùa ở MichiganÀnh: Hồ Crystal ở Michigan (Nguồn: Wikipedia)gởi các bạn nhân Khanh – Mai
đi chùa về phía ấy


Anh chị đi chùa bên Michigan
nơi tôi có đến một đôi lần
lần bày tranh chung ở trường Đại Học [1]
lần ghé Grandville ở nhà Tùng Duyên

nhớ gió Chicago từ hồ thổi buốt
nơi Duyên Tùng ở giáp ranh
Chicago cũng có lần qua đó
đêm ngồi chung trong quán cà phê

đêm ngồi chung có em Duyên tên Thủy
tôi nhớ về vẽ cái portrait
nay Tuấn chụp lại gởi cho xem
đẹp thật không ngờ
cám ơn anh chị đi chùa qua phía ấy
mới nhớ mình có bạn ở Michigan
mới được nhìn lại mấy tấm tranh [2]
như nhìn lại một thời thơ mộng cũ…

Virginia, Feb. 16, 2014
Đinh Cường

[1] Triển lãm tranh cùng Nguyễn Quỳnh,
Nguyên Khai, Hồ Thành Đức tại Đại Học Michigan – Ann Arbor
[2] cám ơn Tuấn – Thủy chụp gởi cho xem những tranh sưu tập


-Bên hồ sen
tranh màu nước đinhcường


- Thủy, par mémoire
sơn dầu trên canvas
đinhcường
( coll. Thủy - Tuấn - Chicago )


- Đôi môi em là đốm lửa hồng 
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in 
đinhcường
( coll. Mr& Mrs. Tuấn - Thuỷ, Chicago )


- Tĩnh vật hoa vàng và pipe 
sơn dầu đinhcường 
( coll. Mr& Mrs. Tuấn - Thuỷ, Chicago )

- Dạ khúc trên đồi xanh 
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in 
đinhcường 
( coll. Mr& Mrs. Tuấn - Thuỷ, Chicago )