Wednesday, January 29, 2014

541. Thơ ĐINH CƯỜNG Nhìn lại ảnh Thầy Tuệ Sỹ nấu bánh chưng năm ngoái- Sớm mai trước Thị Ngạn Am 
Blao 2013Đêm ba mươi Tết Thầy nhen lửa
nấu bánh chưng chừng như suốt đêm
Thị Ngạn Am mờ sương núi phủ
Blao sớm mai Thầy đứng bên thềm


Virginia, Jan. 29, 2014 
Đinh Cường


- Thầy Tuệ Sỹ nấu bánh chưng 
Thị Ngạn Am - Blao 2013