Saturday, January 18, 2014

516.Thơ ĐINH CƯỜNG Nhìn trăng to. như sáng soi tình bạn


ĐINH CƯỜNG
Nhìn trăng to. Như sáng soi tình bạn.


thay lời cám ơn Trần Hoài Thư - chị Yến
Phạm Cao Hoàng - Cúc Hoa
anh Khanh - chị Nguyệt Mai. và Giang


Tôi về đầu ngõ trăng to lắm
nhìn trăng như thấy bóng mẹ về
mẹ ơi con có món quà hay lắm
con khoe với mẹ nè nghe

có gì cao quý hơn tình bạn
các bạn vừa gom in cho tập thơ
cào lá ngoài sân đêm và tranh
mà con không hề hay biết trước

như ngày xưa mẹ gởi cho màu
mấy ống sơn dầu mẹ làm sao biết
những ngày Huế lụt có người đưa
những ngày con vẽ hoài. con vẽ...

như hôm nay có bạn ở xa về. và
bỗng nhiên trao món quà quá đẹp
làm sao. con biết nói năng chi
nhìn trăng to. con chỉ biết thầm thì 

bạn. đôi khi như mẹ hiền cao quý...

Virginia, Jan. 18, 2014
Đinh Cường
- OM 1, 2, 3 
sơn dầu trên canvas 8 x 10 in , 3 tấm ghép .
đinhcường