Wednesday, January 15, 2014

511. Thơ ĐINH CƯỜNG Dừng chân nghỉ bên đường. nhớ Tết đến


ĐINH CƯỜNG
Dừng chân nghỉ bên đường. Nhớ Tết đến


Ngã ba ngẫu nhĩ khôn hàn
Dừng chân chợt ngó phố quàng vai xuân

(Bùi Giáng)


Rằm tháng chạp. mù sương phía trước
người đi về trong cánh rừng trơ
có tiếng chim gì kêu rất lạ
chim ở đâu xa lắm bay về

dừng chân lại bên đường rêu phủ
thấy gì đâu. lớp lá vàng xưa
lá rơi từ mấy mùa thu trước
cứ nằm im qua bao nắng mưa

và tết đến. sương mù giăng phủ
thấy chi đâu mấy nụ mai vàng
nơi tứ xứ. cứ ngồi hiên vắng
buồn thì vô thắp một cây nhang
Virginia, Jan. 16, 2014
Đinh Cường


 
Đứng giữa trời cuối năm
sơn dầu trên bố 14 x 18 in
đinhcường

Rêu phong
sơn dầu trên giấy plast. 18 x 20 in
đinhcường