Monday, January 6, 2014

491. Thơ ĐINH CƯỜNG Trời lạnh đắp chăn nằm đọc vu vơ tờ báo cũ…


Trường Couvent des oiseaux Đà Lạt trước 1975 
(Nguồn: vietnamdiscoveries,com)
gởi Thái,

Mùa đông đắp chăn ngủ
đàlạt đắp chăn ngủ

( Nguyễn Quốc Thái )

Đắp chăn ngủ ban ngày
rừng âm u rét mướt
mùa đông lạnh dữ
mùa đông thở ra hơi khói

nhớ đêm khuya đàlạt
thở ra hơi khói. lên con dốc
đi về hướng thác Cam Ly
rẽ vào đường Rose. một cửa sổ.
một ngọn đèn không tắt.
Đỗ Long Vân liên miên
đốt bastos xanh. nhìn đường bay
nét cọ của gã thanh niên
khi ngừng tay. trời đã sáng

ôi sớm mai sương đà lạt
mơ hồ khuôn mặt ai
trên nền bleu hortensia
trên chiếc ghế mây đan
một cánh hồng vàng.

Đàlạt buồn bã trong đời ta 
sao Thái. năm mươi năm.
những lần trở lại. còn đâu:
em hong nắng ven hồ xanh buốt
em nằm ngủ dưới chân thác kiêu căng


trời lạnh đắp chăn nằm
đọc lại bài thơ Đà lạt dài của bạn
mới như vừa cùng nhau
đi lên đi xuống mấy con dốc
không tìm ra couvent des oiseaux đắp chăn ngủ. [1]

Virginia, Jan. 6, 2014
Đinh Cường

[1] Những chữ in xiên là thơ Nguyễn Quốc Thái trong bài Đà lạt
( Trình Bầy số 1, ra ngày 1 tháng tám 1970 )


 
Chữ viết Nguyễn Quốc Thái

Đỗ Long Vân – Đinh Cường
Đàlạt 1965

Nguyễn Quốc Thái – Nguyễn Đình Thuần
càphê Tùng – Đàlạt, 11 – 2013
(ảnh Nguyễn Sông Ba)

Đàlạt sương hồng
sơn dầu trên canvas 24 x 30 in
đinhcường