Saturday, December 28, 2013

Chia buồn cùng hai bạn Tôn Nữ Phú và Nguyễn Ngọc PhongCHIA BUỒN

Nhận được tin buồn:

          Bà quả phụ  TÔN THẤT HOÀNG
          Nhũ danh   NGUYỄN THỊ DUNG
          Sinh năm 1913 (Quí Sửu)

Vừa tạ thế lúc 1 giờ sáng ngày 28/12/2013 (giờ VN)
tại tư gia 27/17A Yersin Đà Lạt, hưởng Đại thọ 100 tuổi.
Tang lễ đang được gia đình tiến hành và Linh cữu sẽ được an táng
tại nghĩa trang Du Sinh Đà Lạt. 

Thành thật chia buồn
cùng hai bạn Tôn Nữ Phú và Nguyễn Ngọc Phong.
Nguyện cầu linh hồn người quá cố sớm an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Đinh Cường   Trương Vũ   Trần Hoài Thư   Nguyễn Ngọc Yến
Nguyễn Trọng Khôi   Mai Phúc   Trần Doãn Nho   Chân Phương
Trần Thu Miên   Nguyễn Dương Quang   Thái Thị Hồng
Phan Bá Chức   Hoàng Ngọc Lĩnh   Hoàng Vân
Nguyễn Khắc Nhượng   Hồng Nam   Duy Thoán   
Trần Minh Triền   Lan Khanh   Phạm Cao Hoàng   Cúc Hoa
Đặng Ngọc Ấn & Quyên   Nguyễn Minh Nữu   Kim Mai