Tuesday, December 31, 2013

477. KIỀU LAM Thằng điênMới đầu nó chỉ giữ giọng cười khùng khục trong cổ họng nhưng kềm không nổi nó úp mặt trong lòng hai bàn tay, cúi xuống trên đầu gối, hai vai rung lên từng chặp rồi đứng phắt dậy cười ha hả. Thằng Phát ngồi bên cạnh thúc cùi chỏ vào nó, “Bộ mày điên hả? Người ta đang làm lễ nghiêm trang có gì đâu mà mày cười dữ dậy?”. Chính cái câu hỏi của thằng Phát lại càng làm cho nó nín cười không được. Chạy ra khỏi chánh điện nó cười nghiêng, cười ngã. Hằng mấy trăm con mắt cùng một lúc đổ dồn về nó.  Người nào cũng nói, “Đồ điên!”4 7 7