Saturday, December 14, 2013

453. Thơ ĐINH CƯỜNG Mừng vui gặp lại Thầy Tuệ Sỹ ở Đàlạt

Café Tùng  (Photo by PCH  January 2012)


Thầy lên Đà Lạt dáng gầy trong chiều
Thầy lên Đà Lạt đứng thẳng như cây thông

Gặp Thầy mừng vui cùng hoa quỳ rừng
Gặp Thầy cùng nhắc Phạm Công Thiện

Gặp Thầy cùng với Đỗ Tư Nghĩa :
ngọn lửa vĩnh cửu Kahlil Gibran [1]

Cùng nhau mời Thầy vào cà phê Tùng ngồi
Thầy chỉ mang theo hai cuốn sách tặng Bửu Ý

Từng giọt cà phê đen đôi mắt Thầy thì sáng
với giọng nói thân quen với nụ cười của Phật

Và như có tiếng đàn dương cầm rất đẹp
Nhớ Những Điệp khúc cho Dương cầm của Thầy [2]


Virginia, Dec. 14, 2013
Đinh Cường

[1] Barbara Young – Kahlil Gibran ngọn lửa vĩnh cửu
bản dịch Đỗ Tư Nghĩa, nhà xb Văn Hóa Sàigòn  2009

[2] Những Điệp khúc cho Dương cầm
Refrains pour Piano, thơ Tuệ Sỹ, dịch và minh họa
Dominique de Miscault, nhà xb Phương Đông 2009


- Chân dung Thầy Tuệ Sỹ
phác thảo than ,Đàlạt 11- 2013
đinhcường

- Nguyên Minh - Đỗ Tư Nghĩa
phòng tranh Đàlạt, 11 - 2013

- Tuệ Sỹ - Đinh Cường - Nguyễn Dương Quang - Bửu Ý
Cà phê Tùng, Đà Lạt, tháng 11.2013