Saturday, November 9, 2013

421. Thơ ĐINH CƯỜNG Và câu chuyện kể ba


ĐINH CƯỜNG 
Và câu chuyện kể ba


Như vậy lần này về không còn gặp bạn rồi sao Thìn
không còn ghé  qua đường Nguyễn Trọng Tuyển
sau bốn giờ bạn rảnh, lớp học châm cứu cũng vừa tan
nhớ buổi trưa bạn hẹn đi ăn ở quán Phương Nam
lần đó có Nguyễn Hòa vcv, Hồ Thanh  và mấy
người bạn nữa vậy mà bây giờ Hòa đang bệnh lắm

như vậy là mới hai năm mà lần này về đã vắng
chỉ còn Đỗ Hồng Ngọc, Thân Trọng Minh, ba ông bác sĩ
tài hoa hết mực : viết vẽ làm thơ bạn còn thêm tạc tượng
bây giờ ai tạc tượng bạn đây với nụ cười đầy vị tha ấy  

luôn nhớ vóc dáng khuôn mặt tiếng đàn guitare bạn gãy
say sưa say sưa làm sao Thìn ơi Kiều ca rồi Bùi Giáng ca
cả Dạ khúc trăng thơm từ thơ Bích Khê và Hàn Mặc Tử
bây giờ tôi dại tôi điên chắp tay tôi lạy cả miền không gian

miền không gian xa xưa Bao Vinh hay trong Thành Nội
những chiều trải chiếu ngồi bên nhau uống cùng nhau cốc rượu
thời còn Trịnh Công Sơn còn Tôn Thất Văn nay đều ra đi hết
bạn cũng ra đi gần tròn năm ôi tháng mười hai Trương Thìn ơi …  


Virginia, Nov. 9, 2013
Đinh Cường

BS Trương Thìn ( 1940 – 2012 )


Trịnh Công Sơn – Trương Thìn – Tôn Thất Văn – Đinh Cường
Thành Nội – Huế 1976