Saturday, November 2, 2013

415. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều ngồi Starbucks chờ tạnh mưa nhớ hai câu thơ Phạm Cao Hoàng thử làm theo


ĐINH CƯỜNG 
Chiều ngồi Starbucks chờ tạnh mưa nhớ hai câu thơ Phạm Cao Hoàng thử làm theo

Rừng thu
sơn dầu trên canvas 28 x 36 in
đinhcườngnúi ngó anh và anh ngó núi
núi đụng trời anh đụng nỗi đìu hiu


Rừng rụng lá và đường ngập lá
tôi đụng chiều trong nỗi quạnh hiu

rừng trút lá và đường bay lá
tôi nghe gì như tiếng nhạn kêu

rừng im đứng và rừng mưa xuống
tôi ngồi chờ trong quán hoài thôi

rừng đã tối chừng mưa đã ngớt
tôi đụng gì trên giọt mưa  rơi

đi bộ về đi bộ mau về thôi …

Virginia, Nov. 2, 2013
Đinh Cường

 
-trong bóng thu
sơn dầu trên giấy 20x20 in
đinhcường