Friday, October 25, 2013

400. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN Quyển, một ngày
hạt nghinh quyển.  nắng.  vi lô
sóng lên bão.  chữ
xuống đồ sơn.  gieo
ngạt hương cách mấy qua đèo
rùng mình.  đứng
                        giữa cheo
                                                leo
dặm                            trời
mùa này cỏ lả đâm hơi
thử nghiệm mình.  đúng
chiều rơi                    của huyền
hai ta còn nợ huyên thiên
chẫu mỏ [ngậm miệng]
lút miền an cư
ngồi yên.  còn đấy chứ gì
cù bay mất hết
suy vi              dáng
                                    chiều
túi rồi.  lửa trống mái
                        thiêu
nghiêng khuya trắng.  quyển
gối triều nghi
xao

HoàngXuânSơn

19/9/13NhẠC Trịnh Công Sơn

Tiếng hát Khánh Ly


4 0 0