Friday, October 11, 2013

383. Thơ ĐNH CƯỜNG Nhận Tuyển Tập Thơ Du Tử Lê với chữ ký tác giả như mấy cánh én


 Bìa Tuyển Tập Thơ Du Tử Lê 
Trời vẫn mưa và mưa
nhìn ảnh người thi sĩ
nhớ André Malraux
khi in con timbre đẹp
đã bị xóa điếu thuốc

đúng là Du Tử Lê
dáng tay cầm điếu thuốc
chỉ thiếu ly cà phê
suốt ngày cà phê đen

cám ơn đã đưa Thuần
gởi cho tập sách quý
tuyển tập thơ Du Tử Lê
Người Việt vừa xuất bản

hàng chữ đề tặng đẹp
ghi đinh cường, thi sĩ
tôi làm gì được thế
mấy đọan ghi cho vui

tôi xin trao lại bạn
một Tiếng Thơ Áo Vàng
như lời anh Mai Thảo
như lời anh Nguyên Sa

cám ơn nghe bạn ta
hải đăng. người chói lọi, [1]


Virginia, Oct. 11, 2013
Đinh Cường

[1] hải đăng. người chói lọi,
     soi tìm tôi mỗi khuya.
( Trước khi thành quá muộn ,
Du Tử Lê, tuyển tập thơ, trang 536 )


- Lời ghi tặng của tác giả


- Chân dung Du Tử Lê với hoa thuốc phiện 
sơn dầu trên giấy 18 x 20 in ,  đinhcường
( coll. Dr. Hồ Phan Hà, Houston - Texas )