Tuesday, October 8, 2013

376. Thơ DINH CƯỜNG Và mùa thu ơi IImột mình tôi đứng lặng
cào lá ngoài sân đêm
đc

Nhớ mấy câu thơ cũ
làm mùa thu năm nào
đề tặng bạn: Bửu Ý
nay lại cào lá, đêm

đêm tiếp chiều ngoài sân
cả sân đầy lá rụng
tôi cào vun đống cao
tôi cào và thở nhẹ

mùa thu vừa đến khẽ
tiếp mấy ngày mưa mau
con đường nơi rừng sau
như thảm vàng tôi bước

về ngồi nhìn sân trước
phải cào bớt đi thôi
lá phủ dày ướt sũng
và đêm đèn đường lên

vào ngồi trong lặng im
bấm nghe Autumn rose
E. Cortazar đàn rất tuyệt
cám ơn Audiovisual P.C.H


Virginia, Oct, 8. 2013
Đinh Cường


 
- Mây mùa thu 
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in
đinhcường


- Lá đỏ 
sơn dầu trên canvas 50 x 70 in 
đinh cường 
( coll. Dr. Lưu Trọng Cao Nguyên, California )