Sunday, October 6, 2013

371. Thơ ĐINH CƯỜNG Và mùa thu ơi


Ảnh: Internet
Biết chăng chiều mưa mau
( Thâm Tâm )


Người đi trong quạnh quẽ
rừng đổ ào lá bay
mưa mùa thu mưa mau
thấm ướt vừa vai áo

về ngồi dưới hiên sau
tiếng quạ buồn quá đỗi
như kêu rừng rừng ơi
sao lá vàng mau vậy

chỉ ngày nắng ngày mưa
mà đổi màu như vẽ
như lời Paul Klee nói
ấn tượng quay ngược lại
               
mới hay nguồn sáng tạo
như tác phẩm từ trời
mùa thu mùa thu ơi
chút chia lìa của lá …[1]


Virgina, Oct. 6, 2013
Đinh Cường

[1]  Mượn ý Trần Thị Nguyệt Mai :
Nghe như một chút của chia lìa
Một chút hồn thu trong ánh mắt


- Chị em vả mùa thu vàng miền đồi núi 
sơn dầu trên canvas 30 x 40 in 
đinh cường 1991


 
- Thu vàng  - phác thảo trên giấy 
đinh cường