Sunday, September 8, 2013

349. Giới thiệu tạp chí THƯ QUÁN BẢN THẢO số 57


Giới thiệu tạp chí văn học nghệ thuật


THƯ QUÁN BẢN THẢO
Số 57 – Tháng 9.2013Chủ đề:

VĂN CHƯƠNG BLOG

Với bài vở của:

Đinh Cường   Lữ Quỳnh  Luân Hoán Nguyễn Xuân Thiệp
Đỗ Hồng Ngọc   Trần Văn Nam   Khuất Đẩu
Linh Phương   Cao Thoại Châu   Từ Hoài Tấn   Đăng Kim Côn
Nguyễn Thị Hải Hà   Nguyễn Âu Hồng   Trần Dzạ Lữ
Hồ Phú Bông   Mai Quang   Nguyễn Kim Tiến   Đoàn Xuân Thu
Huy Vespa   Lê Minh Kha   Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh
Phay Văn   Đào Vũ Hoài   Đỗ Phước Tiến
Lưu Thủy Hương   Ninh Kiều   Lưu Thy   Tôn Nữ Thu Dung
Tú Trinh   Su In   Bùi Trà My   Hồ Liễu   Lê Sa
Tôn Nữ Thu Nga   Bùi Diệp   Quỳnh Chi
Trần Hoài Thư   Phạm Cao Hoàng  Phạm Văn Nhàn   Trần Thị Nguyệt Mai


Di sản văn chương niền nam:

Dương Nghiễm Mậu   Tạ Chí Đại Trường   Chiêu Minh


Muốn có TQBT số 57, liên lạc với nhà văn Trần Hoài Thư
qua địa chỉ email: thuquanbanthao@yahoo.com


3 4 7