Saturday, July 6, 2013

Nhà báo Lê Thiệp qua đời 


PHÂN ƯU
 

Được tin nhà báo Lê Thiệp vừa qua đời
tại thành phố Oakton, Virginia.

Xin thành thật chia buồn cùng chị Mai và gia đình.

Nguyện cầu hương hồn người quá cố
sớm được hưởng phước đời đời nơi cõi vĩnh hằng.


Đinh Cường  Trương Vũ  Nguyễn Trọng Khôi
Nguyễn Quang Tuyến  Hoàng Khởi Phong  Nguyễn Quốc Thái
Trần Trọng Thức  Cung Văn  Huỳnh Kim Quang
Nguyễn Minh Nữu  Phạm Cao Hoàng  Hoàng Xuân Sơn