Tuesday, July 23, 2013

294. Thơ ĐINH CƯỜNG Ghi chú thêm về bức vẽ chân dung Bửu Ý


ĐINH CƯỜNG 
Ghi chú thêm về bức vẽ chân dung Bửu Ý


Mái tóc phiêu bồng ấy
dải lụa nào vấn quanh [1]
vở kịch ngày xưa viết
sân khấu đèn không lên

ánh mắt như lim dim
thấy một trời sắc nước
helga như tên sông
tóc vàng mây chảy ngược

tay mồi châm điếu thuốc
nhớ gì qua khói bay
nhớ nhà châm điếu thuốc
khói huyền bay lên cây  [2]

nhớ bạn từng dáng đi
tiếng nói cười rất …mệ
phết thêm nét xanh tươi
biết đâu là dâu bể…


Virginia, July 22, 2013
Đinh Cường

[1] một dải lụa vấn qua hồn đây đó ,
tên một vở kịch rất tuyệt vời của Bửu Ý
ngồi viết một mạch cạnh một thân cây chết
tại Blao năm 1964, khi lên thăm Trịnh Công Sơn
chưa đăng báo và nay bị thất lạc
tựa đề lấy theo một câu thơ của Huy Cận
trong bài Tặng em mười sáu.

[2] 2 câu cuối trong bài Chiều của Hồ Dzếnh
Dương Thiệu Tước phổ nhạc

-chân dung Bửu Ý
sơn dầu trên giấy plast 20 x 22 in