Wednesday, July 10, 2013

284. NGUYỄN ÂU HỒNG Đinh Cường, thơ kết hợp với tranh, một sự sáng tạo đầy nghệ thuật (Bài hai)

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                  


B à i  h a i

THƠ VIẾT CHO BẠN TRONG CƠN KHỔ NẠN

                                                                                                  

Tôi thích đọc đọc những bài thơ có sức sống, gần gũi với hiện thực. Thơ Đinh Cường nằm trong dòng thơ này. Mỗi bài thơ của ông là một câu chuyện gắn liền với tình cảm và đời sống của ông như những trang nhật ký. Trong bài hai này tôi muốn đề cập đến những bài thơ Đinh Cường viết cho Trần Hoài Thư và Nguyễn Ngọc Yến trong lúc họ lâm vào cơn khổ nạn. 

                                                                                                  


2 8 4