Saturday, July 6, 2013

279. Thơ ĐINH CƯỜNG Trả tôi về cánh rừng


ĐINH CƯỜNG 
Trả tôi về cánh rừng


gởi Nguyễn Xuân Hoàng,

Trả tôi về cánh rừng
im nghe từng nhịp thở
trả tôi về lặng yên
chiều đi trong nắng thắm

nắng nóng mấy ngày nay
tin bạn bè ngã bệnh
tin bạn bè ra đi
làm chùng đi nét cọ

vẽ hoài màu xám tro
vẽ hoài nét xước rách
miếng bố tải quấn quanh
gốc cây tùng mua về

cửa tùng đôi cánh gài
nhớ truyện Thầy Nhất Hạnh
chàng dũng sĩ về đâu
hay chàng trở lên động

tôi đem miếng bố tải
dán vào sơn vẽ tranh
lại ra nhà thờ Dran
quạnh hiu mờ rêu phong…

trả tôi về cánh rừng
hoa cao su nở trắng
thời ấu thơ mưa nắng
muôn ngàn lá xanh che

trả tôi về Lạc Lâm
thời giang hồ mộng mị
trả tôi về chiều nay
thì thầm lời nguyện nhỏ

Nam Mô Đại Từ Đại Bi
Quan Thế Âm Bồ Tát
Cứu Khổ Cứu Nạn…
thấy lòng mình thanh thản.

Virginia, July 6 . 2013
Đinh Cường

-Bóng
sơn dầu trên giấy  14 x 16 in
đinhcường

-Bồ Tát qua sông
sơn dầu trên giấy  14 x 16 in
đinhcường

-Quan Thế Âm
Sơn dầu trên khay đất nung
đinhcường