Sunday, June 30, 2013

271. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều thứ bảy chờ trời dịu mát ra cắt cỏ nhớ và thử ghép vào cùng mấy câu thơ của Bùi Giáng Nguyễn Đức Sơn , Hoài Khanh :Chiều mới cắt cỏ xong chim về đậu 
mổ tìm ăn sâu bọ thấy gì đâu
chiều trời đẹp tâm tình em không nói
đất với trời chung một nghĩa bơ vơ

khi ngồi nghỉ nhớ câu thơ Bùi Giáng
giữa đất trời ta đứng thấy chơ vơ
khi thấm mệt ta đi luồn ra núi
cuối chiều tà chỉ gặp bãi hoang sơ        

ngừng cắt cỏ nhớ câu thơ Sơn Núi
lại nhớ những rừng dương trên Dran
ngồi thở nhẹ, ngụm trà xanh đã nguội
nhìn mây kia tan biến tự bao giờ

và tối xuống và gió về rất nhẹ
mây của trời rồi gió sẽ mang đi …


Virginia, June 29, 2013
Đinh Cường

Nguyễn Chí Trung – Bùi Giáng  Gia Định 1989 (Ảnh DC)

Đinh Cường – Nguyễn Đức Sơn cụng ly  Bảo Lộc – Đại Lào  2005