Thursday, June 27, 2013

266. TRƯƠNG VĂN DÂN Truyện ngắn MỘT ÁNG MÂY BAYĐôi dòng về Trương Văn Dân


Sinh ở Bình Định .
Học trung học ở Qui Nhơn.
1971 du học ở Ý,  ngành Hóa và Công Nghệ Dược Phẩm
Hiện sống ở hai nơi: Ý và Việt nam.

Đã xuất bản:
BÀN TAY NHỎ DƯỚI MƯA (Tiểu thuyết, 2011)