Friday, June 21, 2013

254. Thơ ĐINH CƯỜNG Ghi chú thêm bức tranh vẽ Bùi Giáng-Bùi Giáng và Dê tím hoa cà
sơn dầu trên giấy plast 20 x 22inBuổi về đắm lụy điêu linh
Còn nguyên xứ sở mang hình chiêm bao
( Marc Chagall- Bùi Giáng, Ngàn Thu Rớt Hột)


Như chiêm bao thấy anh qua mấy đốm màu
vẽ anh lai rai hai ngày nay, trời nắng ráo
buổi trưa con gái chở đi một vòng Georgetown
con đường M vẫn treo đầy những lẵng hoa trên cột đèn

nhớ màu sim tím một đoạn đời 15 năm chăn dê
ở núi đồi Trung Việt Nam Ngãi Bình Phú
anh ghi trong bài Nỗi Lòng Tô Vũ, tập Mưa Nguồn
vẽ anh đêm qua nằm đọc lại bao nhiêu bài thơ

có hai bài tựa đề  Marc Chagall, Lý Bạch và Chagall [1]
thấy anh yêu cả một trời mộng mị, một màu trăng trên ngàn
đánh đổi cả cuộc đời một cuộc đời lẫm liệt
gió rú rừng vang vọng cuối bờ
dựng hình lãng tử gối ghềnh trơ [2]

tôi dựng hình anh: bóng dáng hiền từ
nhưng tất cả cho một nhà thơ bất tử…

Virginia, June 20, 2013
Đinh Cường

[1] Ngàn Thu Rớt Hột, Lá Cồn xb 1963, trang 39 và 44
     Marc Chagall ( 1887- 1985 ) 
[2] Hy Lạp, Ngàn Thu Rớt Hột, trang 105

-Bùi Giáng vẽ Đinh Cường
bút bi, Sài Gòn 1988


-Bửu Chỉ và Đinh Cường bên mộ Bùi Giáng  -  Gò Dưa  2002


Thơ Bùi Giáng
Hồng Vân diễn ngâm