Monday, June 10, 2013

235. Thơ ĐINH CƯỜNG Ghi chú thêm cho bức Phố Núi II-Chim quen bay về  -  sơn dầu trên giấy plast 14 x 18 in  -  đinhcường 2002Lại thêm mấy ngày mưa nữa
mưa xuân hay mưa mùa hè

vẫn ngồi ngoài garage vẽ
mưa xiên gió táp hề chi

nhìn mưa vẽ ra phố xám
phố núi nào đã đi qua

mái nâu vách tường rêu phủ
màu trời như màu rượu vang

ngày nay một ngày mưa nữa
chim quen rũ cánh bay về

chim quen mùa này làm tổ
garage che ấm tổ chim …

Virginia, June 10, 2013
Đinh Cường

-Phố núi II  -  Sơn dầu trên giấy plast 16 x 18 in  -  đinhcường  6 -2013