Monday, June 10, 2013

233. Thơ ĐINH CƯỜNG Bỗng nhiên mà nhớ về Vương Phủthắp cây hương cho Võ Ngọc Trác


Nhớ trưa nắng lửa về Vương Phủ [1]
Bửu Ý cùng tôi chụp  tấm hình
cổng đóng then cài hồn phế tích
ngõ vào xóm lạ thấy buồn tênh

Vương Phủ hồn thơ Tuy Lý Vương
như hong trong nắng chói, xanh vườn
cau cao mấy ngọn không còn nữa
ghé nhà thờ Trác thắp cây hương

Võ Ngọc Trác ẩn mình lâu Vỹ Dạ [2]
cứ đi lên đi xuống một con đường
nhớ anh bên mấy chồng sách cũ
dịch Le Cimetière marin - Paul Valéry

Nghĩa trang hải viện sao mà đẹp
như con chim biển sóng xô bờ
vườn tranh nghe rắn trườn qua cỏ [3]
mà bỗng nhớ người thơ rất thơ…

 Virginia, June 9, 2013
Đinh Cường

[1] Còn gọi Phủ Tuy Lý hay Phủ Ba Cửa, Vỹ Dạ - Huế

[2] Võ Ngọc Trác ( 1923 – 1991 ) , sinh và mất tại Vỹ Dạ
nhà thơ nổi tiếng với thi phẩm  Thượng Thẩm , xb 1957 - Huế, chuyên làm thơ tự do, siêu thực, haiku, tanka, đường luật một số bài thơ đã đăng trên tạp chí Văn - Sài Gòn năm 1969

[3] câu thơ của Phạm Công Thiện khi ra Huế ghé thăm VNT, 1969


-Võ Ngọc Trác ngồi coi đinhcường vẽ  tại lăng Tự Đức – Huế  1962

-Đinh Cường – Bửu Ý  -  Phủ Ba Cửa, Vỹ Dạ - Huế  2011