Saturday, June 1, 2013

217.Thơ ĐINH CƯỜNG Chờ trời bớt nóng đi bộ qua StarbucksẢnh:Louis B.
Và tiếng đại hồ cầm rơi vào tôi chiều nay
chiều bên ngoài nắng nóng chín mươi độ
ly trà xanh đá  miếng bánh pumpkin loaf
điệu blues quen với tiếng đại hồ cầm

tiếng đàn trầm rơi tiếng đàn trầm im
tôi mê nhất tiếng đàn contrabass

có lần gặp người chơi đàn dưới bến métro
về thức đêm vẽ một bờ mộng mị
như chiều nay ngồi im ngồi rất im
nghe tiếng đại hồ cầm rơi từng tiếng một
tưởng như là nước mắt

ra đi bộ về qua ngọn đồi thông
đứng lại nhìn một ngày nóng bức

tiếng đại hồ cầm vẫn rơi theo từng buớc chân

Virginia, May 31, 2013
Đinh Cường


-người đàn contrabass dưới bến métro
sơn dầu trên giấy 12 x 16 in

-người đàn contrabass I
sơn dầu trên giấy 12 x 16 in

-người đàn contrabass II
sơn dầu trên giấy 14 x 15 in