Friday, May 24, 2013

201. Thơ ĐINH CƯỞNG Vẽ con còng còng khi chiều mưa giông lớn


ĐINH CƯỜNG
Vẽ con còng còng khi chiều mưa giông lớn


Hai ngày nay mưa giông
gió ào ào sấm chớp
rạp mấy cành tre xanh
rạp mấy vồng bông hết

người ngồi nhìn mưa suốt
vẽ ra con còng còng
bãi cát nào xa vắng
người bây giờ biệt tăm

con còng còng trăm năm
sóng xô bờ mải miết
chiều mưa dông mưa giông
sao lại trời đỏ rực

còng cũng màu đỏ rực
ánh trên bờ biển xưa…


Virginia, May 24, 2013
Đinh Cường


Biển xưa 
sơn dầu trên giấy plast 18 x 20 in 
đinhcường 5 – 2013