Wednesday, May 22, 2013

197. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều gọi cell phone cho Phạm Cao HoàngHồ Đa Nhim, Đơn Dương (Ảnh Internet)
Chúng ta qua đây hay nhớ về
một nơi chốn cũ một nơi mình yêu thích
thuở ấu thơ hay khi lớn lên
như Phạm Cao Hoàng hay nhớ về Duồng
tôi hay nhớ Lạc Lâm

bây giờ tôi và Phạm Cao Hoàng
ở cách nhau chừng hai mươi phút lái xe
chiều tôi hay đi bộ theo con đường mòn
sau rừng cây qua cà phê Starbucks
cách nhà hai blocks
cám ơn một góc ngồi quen nghe tiếng nói cười
nhìn trời nhìn đất…

tôi hay gọi cell phone thăm vài ba người bạn
như chiều nay Phạm Cao Hoàng nói
thấy anh ngồi Starbucks mà thèm mà không ra được
thì ra Hoàng cũng không lái xe
mà từ nhà Hoàng ở Centreville làm sao đi bộ ra

chúng ta qua đây hay nhớ về quê cũ
như Phạm Cao Hoàng nhớ Tuy Hòa, Đà Lạt
tôi nhớ  Huế nhớ  Bình Dương
như vậy tuổi của chúng ta không còn trẻ
như câu thơ ai tôi hay nhớ mơ hồ
tuổi già hạt lệ như sương …


Virginia, May 22, 2013
Đinh Cường

TĨNH VẬT LY CÀ PHÊ  -  đinhcường, sơn dầu trên canvas 10 x 10 inc
(coll. Kiều Chinh)