Tuesday, May 21, 2013

195. Thơ ĐINH CƯỜNG Trưa đang ngồi vẽ mùa hoa xương rồng nhận được tập thơ Nguyễn Thị Khánh Minh gởi tặng

Lâu mới đọc được tập thơ hợp với mình
đầy bóng đổ và đầy những giòng lệ
phải say đắm lắm phải tha thiết lắm
mới làm nên những luống cày như thế

cám ơn ký ức của bóng cám ơn giòng lệ sót
người đi qua thời gian mộng mị
hay đêm tối vẫn nghe ra nhịp sống
nhịp sống như mặt trời và biển

lạ thay trưa nay đang vẽ mùa hoa xương rồng
nhớ những ngày đầu đến Mỹ qua vùng sa mạc Arizona
tôi thấy tôi là cây xương rồng tội nghiệp
Ném buồn vào tôi vậy . Trăm gai cây xương rồng [2]

lâu mới được một người quan tâm tới bạn đọc
như lời Wislawa Szymborska trích ở trang đầu
và lâu mới thấy lại một lời kêu trầm thống
đười ươi ơi như Bùi Giáng cũng hay dùng

cám ơn những bài còn chưa đọc của Khánh Minh…


Virginia, May 21,2013
Đinh Cường

[1] Nguyễn Thị Khánh Minh – Ký Ức Của Bóng – nhà xb Sống Phố Văn xuất bản 2013
[2] Ném Buồn – Ký Ức Của Bóng, trang 34