Thursday, May 16, 2013

185. Thơ TRẦN HOÀI THƯ Tình xưa


Có một người lính cũ
Có một người yêu xưa
Gặp nhau mà bỡ ngỡ
Gặp nhau mà chiêm bao

Muốn gọi lại tên quen
Mà sao không dám thốt
Hôm qua thì hôm qua
Thôi thì đành vĩnh biệt

Vĩnh biệt anh và em
Vĩnh biệt giòng mực tím
Vĩnh biệt những hẹn hò
Những vui buồn hạnh phúc

Vĩnh biệt bài thơ nhỏ
Mang mang một nỗi buồn
Chở một thời tuổi trẻ
Chiến tranh và từ ly

Em bây giờ nội ngoại
Anh bây giờ lính già
Sông thì chia trăm ngả
Đời thì mây phù vân

Thôi thì xem hoa niệm
Của một thời chiến chinh


Trần Hoài Thư
(Trích trong tuyển tập thơ Ô CỬA của cùng tác giả,
Nhà xuất bản Thư Ấn Quán,  Hoa Kỳ, ấn bản 2012)Tranh Nguyễn Trọng Khôi
Sơn dàu trên bố 28” x 30”


Thơ Trần Hoài Thư
Vĩnh Điện phổ nhạc
Tiếng hát Quỳnh Lan & Hoàng Quân1 8 5