Saturday, April 27, 2013

168. Thơ LÊ VĂN TRUNG Ngày xa


Ảnh: InternetEm nào hiểu giữa cơn say
Ta chiêm bao thấy một ngày rất xa
Tình không không cửa không nhà
Lòng như mây trắng bay qua biển chiều
Sẽ tan vào cõi tịch liêu
Một đời cát bụi cuốn triều bão giông
Ta là bóng của hư không
Tình em là nẻo vô cùng khói sương
Em nào hiểu giữa tai ương
Ta như mây gió trên đường chim bay
Bù em một cốc sầu đầy
Uống cho ta thấy một ngày đã xa

Lê Văn Trung
 1 9 6 9TĨNH VẬT  Tranh Nguyễn Trọng Khôi1 6 8