Monday, April 15, 2013

155. Thơ ĐINH CƯỜNG Ngồi quán La Madeleine ở Houston với Tô Thùy YênLa Madeleine  - Ảnh: internet
         


Nước Mỹ này quá rộng và quá buồn.
Anh không còn muốn tự định liệu.
( Tô Thùy Yên )
        

Sáng hẹn bạn ra quán ngồi
nhìn mông lung trời đất
khi tôi té ngã bạn phone liên hồi
ông hãy sống nghe
và tôi lại đi
qua ba giờ bay về Houston
mùa này hoa bluebonnet nở

gặp lại hỏi han nhau
làm được chi không
ông làm thơ rất khó
tôi chỉ mấy đoạn ghi
vẽ tranh lớn bây giờ thấy mệt
nhưng mải miết còn ham
như ông mải miết
thức cho xong bài thơ
mai sớm ra đi
cài hờ lên cửa tặng

ngồi ở quán La Madeleine
nhớ chút Paris
nhớ chút Gò Vấp, SàiGòn
uống ly cà phê đen nóng
mấy lát bánh mì free
nhớ xưa ra đầu xóm
quán sớm cà phê phin

Nước Mỹ này quá rộng
hết lái xe đường trường 


Virginia, April 14, 2013
Đinh Cường 


Tô Thùy Yên  -  Sơn dầu trên bố 40” x 40”  -  dinhcuong

Tô Thùy Yên  Đinh Cường  -  Quán La Madeleine  Houston - Texas  
April 2013