Sunday, March 17, 2013

127. Thơ ĐINH CƯỜNG Đoạn ghi khi đọc bài lục bát của Phạm Cao Hoàng                         Ảnh: Hồ Braddock Sunrise ở thành phố Burke (Virginia)Chiều vang xa tiếng quạ
rừng khô cây đứng trơ
suối cạn dòng sỏi lạnh
người đi trong mưa thưa

ngày này chị khổ nạn [1]
hai năm mà như mơ
nhớ lần đến thăm chị
chị đứng ngồi khó khăn

bình hoa vàng tươi nở
như thầm thì cúc hoa [2]
như quỳ rừng đà lạt [3]
bao năm xa nhớ nhà

chiều tôi về tiếng quạ
oác oác giọng kêu khàn
tiếng kêu đầy mãnh lực
niềm vui anh chứa chan…

Virginia, March 17, 2013
Đinh Cường

[1] chị bị tai nạn xe nay đã lành hẳn
[2] tên loài hoa cũng là tên chị
[3] chữ của Phạm Công Thiện


CÚC HOA, Giấc mơ Đà Lạt thời chưa biết buồn
dinhcuong 17.3.2013


ĐỂ NHỚ ĐÀ LẠT
sơn dầu trên giấy 16" x 20"
dinhcuong